Việc giao dịch cổ phiếu của Raffles Financial Group được nâng cấp trên thị trường OTCQX ở Canada Thông cáo báo chí

Việc giao dịch cổ phiếu của Raffles Financial Group được nâng cấp trên thị trường OTCQX ở Canada

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA – Newsfile Corp. – Raffles Financial Group Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Canada – CSE, với mã RICH) (FSE: 4VO) (OTCQX: RAFFF) vừa thông báo: việc giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường màu Hồng (Pink®) đã được nâng cấp lên Thị trường Tốt nhất […]