Prudential thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Google Cloud để triển khai dịch vụ tại Châu Á – Châu Phi Thông cáo báo chí

Prudential thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Google Cloud để triển khai dịch vụ tại Châu Á – Châu Phi

HỒNG KÔNG, LONDON, NEW YORK, SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 11 tháng 10 năm 2022- Tập đoàn Bảo hiểm hàng đầu Prudential plc (Prudential) và Google Cloud vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tài chính bao trùm cho các cộng đồng trên khắp […]