Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2022 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành vận tải biển và dịch vụ cảng Thông cáo báo chí

Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2022 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho ngành vận tải biển và dịch vụ cảng

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 22 tháng 11 năm 2022 – Lễ khai mạc Tuần lễ Hàng hải Hồng Kông 2022 (Hong Kong Maritime Week – HKMW 2022) – một sự kiện lớn thường niên của ngành hàng hải và cảng biển tại Hồng Kông, được tổ chức vào ngày 21 […]