Lina Network hỗ trợ các chính phủ trên thế giới sớm thích nghi với “trạng thái bình thường mới” Thông cáo báo chí

Lina Network hỗ trợ các chính phủ trên thế giới sớm thích nghi với “trạng thái bình thường mới”

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 21 tháng 8 năm 2020 – Trong khi các quốc gia trên thế giới hiện không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp để xây dựng hệ thống điện tử liên kết giữa chính phủ và người dân, thì Lina Network – một doanh nghiệp Việt Nam đã làm […]