Philippines nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN ASEAN

Philippines nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN

ASEAN luôn là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Philippines và thông qua các hội nghị Cấp cao này, Tổng thống Marcos sẽ bày tỏ sự ủng hộ liên tục của Philippines với vai trò trung tâm của ASEAN.