NEFIN hợp tác với Snakepit, Echo Base lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho trụ sở chính của Razer ở Singapore Thông cáo báo chí

NEFIN hợp tác với Snakepit, Echo Base lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho trụ sở chính của Razer ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – NEFIN Group (“NEFIN”)- nhà phát triển và nhà đầu tư hàng đầu châu Á trong các giải pháp trung hòa carbon, đang hợp tác với Snakepit-BP LLP (“Snakepit”) và Echo Base-BP Capital Pte Ltd (“Echo Base”), cả hai đều là liên doanh của Boustead Projects Limited (“Boustead Projects”), để xây dựng công […]