Trong quý 3 năm nay, P2E.Game sẽ khởi chạy hệ thống tài chính xã hội (SocialFi) và quản lý dựa trên DAO Thông cáo báo chí

Trong quý 3 năm nay, P2E.Game sẽ khởi chạy hệ thống tài chính xã hội (SocialFi) và quản lý dựa trên DAO

CALIFORNIA, MỸ – Media OutReach – Ngày 27 tháng 6 năm 2022 – P2E.Game vừa thông báo trong lộ trình của mình rằng họ sẽ khởi chạy hệ thống SocialFi (Social Finance – tài chính xã hội – là sự kết hợp giữa mạng xã hội và tài chính trên Blockchain). và quản lý dựa trên Decentralized Autonomous […]