Quỹ Tanoto sẽ dành 320.000 SGD cho các học bổng y tế song phương giữa NUS và Đại học Thanh Hoa Thông cáo báo chí

Quỹ Tanoto sẽ dành 320.000 SGD cho các học bổng y tế song phương giữa NUS và Đại học Thanh Hoa

SINGAPORE – Media OutReach – Quỹ Tanoto (Tanoto Foundation) và Quỹ Giáo dục Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University Education Foundation) đã ký Biên bản ghi nhớ (“MoU”) tại Bắc Kinh, ghi nhận mức độ hợp tác chiến lược lớn hơn trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả việc lập ra các học bổng y tế […]