4 học sinh phổ thông sẽ tham gia cuộc đi bộ 100 km ở Hồng Kông để góp quỹ cho Trung tâm Phát triển trẻ em Thông cáo báo chí

4 học sinh phổ thông sẽ tham gia cuộc đi bộ 100 km ở Hồng Kông để góp quỹ cho Trung tâm Phát triển trẻ em

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 năm 2021, bốn học sinh trung học sẽ thử thách bản thân khi tham gia cuộc đi bộ liên tục theo đường mòn dài nhất ở Hồng Kông – đường mòn MacLehose dài 100km. Mục đích của họ là […]