Trường Quốc tế Stamford American tham gia ngủ ngoài trời để nâng cao nhận thức về vô gia cư Thông cáo báo chí

Trường Quốc tế Stamford American tham gia ngủ ngoài trời để nâng cao nhận thức về vô gia cư

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 11 tháng 12 năm 2019 – Trường quốc tế Stamford American – Để nâng cao nhận thức về tình trạng vô gia cư và tình trạng người tị nạn trên toàn thế giới, một nhóm tiên phong bao gồm 16 học sinh lớp 11 và 12 cũng như 4 giáo viên đã tham […]
Australia trở thành nơi làm việc hấp dẫn cho các cử nhân BBA của Trường SP Jain Global Thông cáo báo chí

Australia trở thành nơi làm việc hấp dẫn cho các cử nhân BBA của Trường SP Jain Global

SINGAPORE – Truyền thông OutReach – Trường SP Jain School of Global Management (SP Jain Global) vừa thông báo, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp với bằng Cử nhân về Quản trị kinh doanh (BBA) đã tìm được việc làm ổn định tại Australia. Khóa sinh viên BBA tốt nghiệp năm 2019 đã có một khởi đầu […]