IB Super giới thiệu các công cụ công nghệ giáo dục ảo hoàn toàn mới để thúc đẩy việc học trực tuyến Thông cáo báo chí

IB Super giới thiệu các công cụ công nghệ giáo dục ảo hoàn toàn mới để thúc đẩy việc học trực tuyến

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 21 tháng 10 năm 2022 – IB Super là một trung tâm học tập IB có uy tín vừa giới thiệu các công cụ ảo mới được đưa vào chương trình giảng dạy của mình. Sau khi đầu tư nhiều tháng nghiên cứu về nhu cầu, mục tiêu học tập và […]