Kenanga Investors được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Quỹ hỗ trợ khẩn cấp Dana Wakaf Bencana Thông cáo báo chí

Kenanga Investors được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Quỹ hỗ trợ khẩn cấp Dana Wakaf Bencana

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 18 tháng 11 năm 2021 – Kenanga Investors Berhad (Kenanga Investors) đã được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Dana Wakaf Bencana (Quỹ hỗ trợ khẩn cấp waqf), một quỹ cứu trợ khẩn cấp được thành lập với mục đích chuyển nguồn lực cho những người bị […]