Ultimaker công bố danh sách 12 thị trường hàng đầu thế giới về in 3D từ máy tính để bàn Thông cáo báo chí

Ultimaker công bố danh sách 12 thị trường hàng đầu thế giới về in 3D từ máy tính để bàn

FRANKFURT, ĐỨC- Media OutReach – –Ultimaker, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về in 3D trên máy tính để bàn đã công bố 3D Printing Sentiment Index (tạm dịch: Chỉ số tình giác in 3D) hàng năm đầu tiên. Công trình nghiên cứu độc lập được thực hiện bởi Savanta, một công ty nghiên cứu quốc tế, nêu cái […]