Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Tài chính

Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Khủng hoảng tài chính không chỉ là nỗi ám ảnh với các nước do hậu quả nặng nề mà nó gây ra mà còn là dịp để các nước rút ra bài học.

Cuộc khủng hoảng hiện nay bùng phát tại các nước công nghiệp giàu có, không chỉ do cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ, mà còn bởi năng lực quản lý yếu kém của hệ thống ngân hàng và nợ công ở châu Âu. Vậy châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đã rút ra bài học gì? Những vấn đề hiện nay của châu Âu giống như những gì đã từng xảy ra với thế giới?