Tuyên bố phút chót làm thay đổi chính trường Nhật? Châu Á-TBD

Tuyên bố phút chót làm thay đổi chính trường Nhật?

Ngày 2/6, với 152 phiếu thuận và 293 phiếu chống, Hạ viện Nhật Bản đã bác bỏ bản kiến nghị bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Naoto Kan do phe đối lập đệ trình một ngày trước đó.

Quyết định này của Hạ viện đã giúp Thủ tướng Kan duy trì vị trí người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, một câu hỏi mới được đặt ra là: Thủ tướng Kan sẽ giữ chiếc ghế này đến khi nào?