Collective Change Institute triển khai chương trình phát triển huấn luyện viên hoàn chỉnh Thông cáo báo chí

Collective Change Institute triển khai chương trình phát triển huấn luyện viên hoàn chỉnh

SINGAPORE – Media OutReach  –Collective Change Institute (CCI) Collective Change Institute (CCI) vừa công bố khởi động và triển khai Chương trình phát triển huấn luyện viên hoàn chỉnh (Complete Coach Development – CCD), một dạng Chương trình đào tạo huấn luyện viên được công nhận (Accredited Coach Training Program – ACTP) được Liên đoàn Huấn luyện […]