Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn lạc quan Kinh tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn lạc quan

Trái với những thông tin đưa ra về tình hình doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều trở ngại, khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu đưa lại, một khảo sát vừa được tiến hành của Ngân hàng HSBC tại hơn 3.000 doanh nghiệp khối này ở 10 nước và vùng lãnh thổ châu Á Thái Bình Dương cho thấy họ vẫn tỏ ra khá lạc quan và kỳ vọng vào kinh tế tăng trưởng trở lại.