Năm nay sẽ kiểm toán thêm hai tổng công ty Kinh tế

Năm nay sẽ kiểm toán thêm hai tổng công ty

Ngày 7/4, Kiểm toán Nhà nước cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan này kiểm toán thêm 2 Tổng công ty là Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, ngoài kế hoạch kiểm toán năm nay đã được công bố trước đó.