Khảo sát của Shopee: 30% người mua Malaysia xác nhận lại quyết định mua hàng thông qua người có ảnh hưởng Thông cáo báo chí

Khảo sát của Shopee: 30% người mua Malaysia xác nhận lại quyết định mua hàng thông qua người có ảnh hưởng

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach –Shopee, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Malaysia, đã nghiên cứu tác động của những người có ảnh hưởng (Influencer) ở Malaysia đến việc cung cấp thông tin cho các quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng Malaysia. Nghiên cứu thị trường của Shopee (*) […]
Khảo sát Báo cáo Bền vững 2022 của KPMG: 100 công ty hàng đầu của Singapore vượt mức trung bình thế giới Thông cáo báo chí

Khảo sát Báo cáo Bền vững 2022 của KPMG: 100 công ty hàng đầu của Singapore vượt mức trung bình thế giới

SINGAPORE – Media OutReach — 100 công ty hàng đầu của Singapore đã vượt qua mức trung bình toàn cầu về báo cáo bền vững đối với 6 trong số 12 chỉ số (xem Bảng 1) trong Khảo sát Báo cáo Bền vững năm 2022 (2022 Survey of Sustainability Reporting) của KPMG, khảo sát 100 công ty […]