Benchmark Metals bắt đầu khoan thăm dò vàng, bạc ở 2 địa điểm tại British Columbia, Canada Thông cáo báo chí

Benchmark Metals bắt đầu khoan thăm dò vàng, bạc ở 2 địa điểm tại British Columbia, Canada

EDMONTON, ALBERTA, CANADA – Newsfile Corp. — Benchmark Metals Inc. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch Venture Exchange TSX, Canada, với mã TSXV: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) vừa thông báo: một giàn khoan đã được huy động để bắt đầu khoan tại Mục tiêu Đông Marmot và Marmot. Kế hoạch thăm dò toàn diện tại […]