Kiểm soát an toàn thực phẩm: Con voi chui lọt lỗ kim! Xã hội

Kiểm soát an toàn thực phẩm: Con voi chui lọt lỗ kim!

Vấn đề vận chuyển gia súc, gia cầm lậu lâu nay luôn là đề tài nóng và tốn không biết bao nhiêu công sức của các lực lượng để tiến hành vây bắt, thiêu hủy.

Thế nhưng, bản thân việc quản lý chất lượng đầu ra, đầu vào của ngành thú y (cơ quan trực tiếp quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm) lại đầy bất cập. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh trên gia súc, giá cầm đang hoành hành thì vấn đề đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi sức khỏe người tiêu dùng bị xâm hại và quy trình xử lý và giám sát đến đâu?