Atradius: kim ngạch thương mại song phương hàng năm giữa UAE và Israel có thể đạt từ 4,0 tỷ đến 6,5 tỷ USD Thông cáo báo chí

Atradius: kim ngạch thương mại song phương hàng năm giữa UAE và Israel có thể đạt từ 4,0 tỷ đến 6,5 tỷ USD

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Theo báo cáo nghiên cứu kinh tế mới nhất của Atradius, việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Israel và Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ mở ra các cơ hội thương mại dựa trên bản chất bổ sung […]