PlayUp Limited sẽ trở thành công ty đại chúng thông qua sự kết hợp kinh doanh với IG Acquisition Corp. Thông cáo báo chí

PlayUp Limited sẽ trở thành công ty đại chúng thông qua sự kết hợp kinh doanh với IG Acquisition Corp.

SYDNEY (AUSTRALIA) VÀ NEW YORK (MỸ) – News Direct – News Direct – PlayUp Limited – công ty điều hành cá cược trực tuyến toàn cầu và IG Acquisition Corp. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ, với mã IGAC), một công ty mua lại có mục đích […]