Có tới 68% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore cần được hỗ trợ kinh phí để nâng cao kỹ năng cho nhân viên Thông cáo báo chí

Có tới 68% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Singapore cần được hỗ trợ kinh phí để nâng cao kỹ năng cho nhân viên

SINGAPORE – Media OutReach – Khi nâng cao kỹ năng đứng đầu chương trình kinh doanh của các công ty ở Singapore, có 7 trong số 10 (68%) đơn vị, người sử dụng lao động là doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng, họ cần được hỗ trợ nhiều hơn dưới dạng các nguồn lực đào tạo. […]