Kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều nguy cơ Kinh tế

Kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều nguy cơ

Các nhà kinh tế Anh nhận định các nền kinh tế đang nổi sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, nhưng vẫn có nhiều rủi ro. Nhiều nền kinh tế đã được vực dậy nhờ các biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ, bởi họ không bị hạn chế lớn về thâm hụt ngân sách.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các nền kinh tế đang nổi sẽ ra sao khi các biện pháp kích thích này bị rút lại đột ngột, trong khi xuất khẩu sang các thị trường phát triển - động lực chính cho tăng trưởng - vẫn yếu.
Ngoại giao VN tích cực, chủ động hội nhập quốc tế Chính trị

Ngoại giao VN tích cực, chủ động hội nhập quốc tế

Nhân năm mới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có bài viết nhìn lại năm 2010 với nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực đối ngoại.

Những thành tựu đó là cơ sở quan trọng để chúng ta vững tin tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XI và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm tới.