Henkel đặt ra các mục tiêu mới trong các lĩnh vực đóng gói, bao bì bền vững và bảo vệ môi trường Thông cáo báo chí

Henkel đặt ra các mục tiêu mới trong các lĩnh vực đóng gói, bao bì bền vững và bảo vệ môi trường

DÜSSELDORF, CHLB ĐỨC – Media OutReach – Ngày 12 tháng 3 năm 2020 -Henkel vừa công bố Báo cáo phát triển bền vững lần thứ 29, nêu chi tiết về hiệu suất và tiến bộ của công ty trong tất cả các khía cạnh của tính bền vững. Đồng thời, Henkel cũng giới thiệu khuôn khổ chiến lược […]
Henkel thiết lập các mục tiêu mới và đầy tham vọng về bao bì bền vững và bảo vệ khí hậu Thông cáo báo chí

Henkel thiết lập các mục tiêu mới và đầy tham vọng về bao bì bền vững và bảo vệ khí hậu

Xây dựng dựa trên những thông số vững mạnh về phát triển bền vững Nỗ lực đạt được các mục tiêu bền vững năm 2020 Đề ra các mục tiêu mới về bao bì cho năm 2025 nhằm tránh và giảm rác thải nhựa Trở thành doanh nghiệp không gây biến đổi khí hậu đến năm 2040 DÜSSELDORF, ĐỨC - Media OutReach - Ngày 1...
Henkel giới thiệu khung chiến lược thúc đẩy tăng trưởng Thông cáo báo chí

Henkel giới thiệu khung chiến lược thúc đẩy tăng trưởng

Khung chiến lược thúc đẩy tăng trưởng mới Thành phố Hồ Chí Minh - Media OutReach - ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Henkel vừa giới thiệu khung chiến lược mới cho sự phát triển của tập đoàn trong tương lai. Được củng cố bởi một nền tảng vững chắc từ văn hóa hợp tác và nâng cao năng lực con người, khung ch...