Nghiên cứu của CUHK, NUS và Duke-NUS làm sáng tỏ những ảnh hưởng của gen đối với khả năng lãnh đạo Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của CUHK, NUS và Duke-NUS làm sáng tỏ những ảnh hưởng của gen đối với khả năng lãnh đạo

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Có chuyện nhà lãnh đạo bẩm sinh là do gen bẩm sinh không? Một nghiên cứu mới của một số giáo sư Trường Kinh doanh, thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc (The Chinese University of Hong Kong – CUHK), Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và […]