Castillo Copper lạc quan về trữ lượng đất hiếm từ tính cao tại Dự án BHA ở Broken Hill (Australia) Thông cáo báo chí

Castillo Copper lạc quan về trữ lượng đất hiếm từ tính cao tại Dự án BHA ở Broken Hill (Australia)

MELBOURNE, BANG VICTORIA, AUSTRALIA – News Direct – Ngày 17 tháng 2 năm 2023 – Ông Dennis Jenson, Giám đốc điều hành của Castillo Copper Ltd (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã CCZ; tại Sở giao dịch chứng khoán London – LSE, với mã:CCZ) đã […]