Chiếm lĩnh thị trường nội địa - Chính sách phải mới Kinh tế

Chiếm lĩnh thị trường nội địa - Chính sách phải mới

Những yêu cầu mỗi ngày một cao hơn của các thượng đế “nhà” khiến các doanh nghiệp đang phải chuyển đổi tư duy kinh doanh để tồn tại.

Ông Đỗ Gia Phan, Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng: “Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ hàng Việt, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào, xấu bao nhiêu, đắt bao nhiêu cũng mua”.