SEAC Thái Lan giới thiệu Hệ sinh thái học tập thông minh 456 để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học Thông cáo báo chí

SEAC Thái Lan giới thiệu Hệ sinh thái học tập thông minh 456 để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học

BANGKOK, THÁI LAN – Media OutReach – SEAC, công ty hàng đầu về học tập SMART (viết tắt của 5 từ tiếng Anh là Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time bound có nghĩa là Cụ thể, Đo lường được, Khả năng thực hiện được, Tính thực tế và Đặt khung thời gian) của Đông Nam Á vừa […]