Hai nghiên cứu của Sangfor được chọn để trình bày tại Black Hat USA năm 2021 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới Thông cáo báo chí

Hai nghiên cứu của Sangfor được chọn để trình bày tại Black Hat USA năm 2021 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 28 tháng 6 năm 2021 – Sự kiện Black Hat USA năm 2021 sẽ bắt đầu vào ngày 31 tháng 7 tới (và kéo dài 1 tuần), quy tụ các nhà nghiên cứu bảo mật tiên tiến nhất thế giới trình diễn bảo mật và chia […]