Xã hội

Suối vàng Ngân Sơn bị đào đãi trái phép

Từ khi giá vàng lên trên 1,4 triệu đồng/chỉ, hầu khắp các con suối thuộc hạ lưu của mỏ vàng gốc Pác Lạng, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã sôi động hơn bao giờ hết. Người dân khắp nơi đến khai thác vàng trái phép, với những phương tiện hiện đại, nước đãi vàng đã làm đỏ đục dòng sông Bắc Giang và làm mất nhiều ha đất trồng lúa màu của dân bản địa.