"Xử lý nợ xấu phải theo nguyên tắc của thị trường" Tài chính

"Xử lý nợ xấu phải theo nguyên tắc của thị trường"

Thời gian gần đây, vấn đề giải quyết nợ xấu hay nợ khó đòi đã được các nhà quản lý và các chuyên gia bàn thảo nhiều nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có cơ quan nào đưa ra được giải pháp để giải quyết căn cơ vấn đề này.

Trên thực tế, cũng chưa hề có một con số chính xác nào về nợ xấu, cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước đưa ra con số lỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 8,6%, tương đương với 202 nghìn tỷ đồng, còn Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tính toán thì lại là 11,8%, tương đương với 270 nghìn tỷ đồng. Vậy nợ xấu của các ngân hàng là bao nhiêu vẫn còn là ẩn số, nhưng đa số các chuyên gia tại Hội thảo khoa học "Cơ chế xử lý nợ xấu: Kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn Việt Nam" do Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức ngày 19/9 đều nhận định con số này là không nhỏ.