Môi trường kinh doanh xấu đi trong khủng hoảng Doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh xấu đi trong khủng hoảng

Trong tổng số 2.543 doanh nghiệp nhỏ và vừa được điều tra thì có tới 2/3 số doanh nghiệp thừa nhận khủng hoảng toàn cầu có tác động bất lợi đến các điều kiện hoạt động kinh doanh.

Kết quả này được công bố tại hội thảo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam, kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2009” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức ngày 17/9, tại Hà Nội.
Các ngân hàng dồn vốn cho nông nghiệp, nông thôn Tài chính

Các ngân hàng dồn vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 67 của Chính phủ, tổng dư nợ tín dụng cho khu vực nông thôn của ngành ngân hàng đã tăng 9 lần đạt gần 293.000 tỷ đồng, trong đó riêng Agribank đã chiếm 70% tổng dư nợ cho vay của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, ông Kiều Trọng Tuyến, Phó Tổng giám đốc Agribank vẫn phải thừa nhận, nhu cầu vốn của nền kinh tế và khu vực nông nghiệp vẫn lớn hơn nhiều khả năng đáp ứng của ngân hàng.