Không nên giải quyết tranh chấp bằng hành chính Xã hội

Không nên giải quyết tranh chấp bằng hành chính

Bên lề Quốc hội chiều 18/6 bàn về Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều cử tri cho rằng,  dự án luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhiều điều luật còn chung chung, thiếu chế tài và tính khả thi chưa cao.

Theo đó, luật cần bổ sung quyền được tố cáo của người tiêu dùng, trách nhiệm của thương nhân trong việc cung cấp cho người tiêu dùng các bằng chứng về cơ sở pháp lý của hàng hóa, dịch vụ mình kinh doanh. Bên cạnh đó, ngay trong luật cần có quy định về những chế tài xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng và không nên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hành chính...