Cải cách hành chính: Doanh nghiệp cần vào cuộc Kinh tế

Cải cách hành chính: Doanh nghiệp cần vào cuộc

Để cắt bỏ 30% thủ tục hành chính hiện hành, nhằm tháo gỡ một trong 3 nút thắt tăng trưởng, không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị cao mà còn cần đến sự vào cuộc của cả xã hội.

Trong đó, doanh nghiệp không những là đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất từ việc cắt giảm thủ tục hành chính mà còn là đối tượng có điều kiện để đưa ra những ý kiến xác đáng và thực tiễn nhất để giúp các cơ quan chức năng xây dựng bộ thủ tục hành chính phù hợp.
Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần nhiều công sức Kinh doanh

Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần nhiều công sức

Cải thiện môi trường kinh doanh là yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư cũng như khuyến khích doanh nghiệp phát triển có hệ thống.

Luật sư Cao Bá Quát cho rằng, hơn 5 vạn doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2009 không có nghĩa là môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã thuận lợi và thông thoáng hơn so với trước.