Rakuten Symphony hợp tác với F5 để phục vụ cho việc triển khai mạng 5G gốc đám mây của Rakuten Mobile. Thông cáo báo chí

Rakuten Symphony hợp tác với F5 để phục vụ cho việc triển khai mạng 5G gốc đám mây của Rakuten Mobile.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 19 tháng 4 năm 2022 – Rakuten Symphony và F5 vừa thông báo sẽ đưa Các chức năng mạng gốc đám mây (Cloud Native Network Functions – CNFs) BIG-IP mới của F5 đến với cơ sở khách hàng toàn cầu thông qua nền tảng thị trường SymworldTM của Rakuten Symphony. Đại diện […]