Cần phát triển nhiên liệu sinh học có trách nhiệm Môi trường

Cần phát triển nhiên liệu sinh học có trách nhiệm

Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) ở Rio de Janeiro (Brazil), Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã kêu gọi thế giới phát triển các nguồn nhiên liệu sinh học một cách có trách nhiệm để không phải trả giá bằng sự mất an ninh lương thực toàn cầu.

Các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và chậm phát triển nhất, cần khảo sát các kinh nghiệm phát triển nhiên liệu sinh học mới mang lại hiệu quả kinh tế một cách bền vững.