Cần tăng gấp đôi sản lượng để đảm bảo lương thực Thế giới

Cần tăng gấp đôi sản lượng để đảm bảo lương thực

Liên hợp quốc cảnh báo rằng sản lượng lương thực thế giới phải tăng gấp đôi so với hiện nay mới có thể đáp ứng được nhu cầu vào năm 2050.

Theo Chủ tịch UB 2 Park In-kook để đảm bảo an ninh lương thực, điều quan trọng sống còn đối với các nước và các tổ chức lương thực thế giới là tăng đầu tư cho nghiên cứu nông nghiệp, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như củng cố các mối liên kết thị trường và mạng lưới đảm bảo an toàn thực phẩm.