Cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận văn phòng cao cấp Bất động sản

Cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận văn phòng cao cấp

Theo Công ty Quản lý bất động sản quốc tế (CBRE), hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có cơ hội tiếp cận với nguồn văn phòng cho thuê cao cấp với mức giá sẽ còn giảm mạnh.

Báo cáo mới công bố của CBRE cho thấy, nhu cầu thuê văn phòng của doanh nghiệp có dấu hiệu tăng nhẹ. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ dẫn dắt thị trường thoát khỏi đà giảm giá.