Thủ tướng: Lãnh đạo phải đề cao trách nhiệm Chính trị

Thủ tướng: Lãnh đạo phải đề cao trách nhiệm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh từng Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải đề cao trách nhiệm của mình, chỉ đạo quyết liệt các vấn đề kinh tế-xã hội do mình phụ trách, đi đôi với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án ngay tại cơ sở.
Trung Quốc sẽ sớm tăng trưởng nhanh trở lại Thế giới

Trung Quốc sẽ sớm tăng trưởng nhanh trở lại

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc có thể phải đối mặt với những "thách thức nghiêm trọng" do khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên, ông và các nhà doanh nghiệp vẫn tin tưởng rằng nước này sẽ sớm trở lại con đường tăng trường nhanh như trước đây.