Hang Lung Properties cam kết thiết lập các mục tiêu để đạt được mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050 Thông cáo báo chí

Hang Lung Properties cam kết thiết lập các mục tiêu để đạt được mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2050

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach -Ngày 24 tháng 1 năm 2022 – Hang Lung Properties (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00101) vừa thông báo: Công ty là một trong những công ty bất động sản đầu tiên ở Châu Á cam kết đầu tư […]
Công ty Bảo hiểm AIA cam kết sẽ đạt được mục tiêu có mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050 Thông cáo báo chí

Công ty Bảo hiểm AIA cam kết sẽ đạt được mục tiêu có mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 7 tháng 12 năm 2021 – AIA Group Limited (“AIA”; có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1299) công bố cam kết đạt được mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050. AIA cũng […]
CPA Australia: 85 % kế toán viên Hồng Kông cam kết thực hiện để góp phần đạt được mức phát thải carbon bằng 0 Thông cáo báo chí

CPA Australia: 85 % kế toán viên Hồng Kông cam kết thực hiện để góp phần đạt được mức phát thải carbon bằng 0

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG –Media OutReach – Ngày 6 tháng 10 năm 2021 – CPA Australia, một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới đã tham gia cùng 12 cơ quan kế toán trên toàn cầu để cam kết không phát thải ròng carbon hay đạt được trung […]