3 doanh nghiệp được Spencer Stuart công nhận là 3 Nhà sử dụng lao động tốt nhất năm 2019 ở Hồng Kông Thông cáo báo chí

3 doanh nghiệp được Spencer Stuart công nhận là 3 Nhà sử dụng lao động tốt nhất năm 2019 ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 2 tháng 1 năm 2020 –  Kincentric, một công ty thuộc Tập đoàn Spencer Stuart, đã công nhận 3 doanh nghiệp, tập đoàn lớn là Nhà sử dụng lao động (Best Employers) tốt nhất tại Hồng Kông năm 2019. Đây là một phần của Chương trình Nhà sử […]
6 doanh nghiệp lớn ở Singapore được Kincentric công nhận là 6 nhà sử dụng lao động tốt nhất năm 2019 Thông cáo báo chí

6 doanh nghiệp lớn ở Singapore được Kincentric công nhận là 6 nhà sử dụng lao động tốt nhất năm 2019

SINGAPORE – Media OutReach – Kincentric, một công ty thuộc Tập đoàn Spencer Stuart, đã công nhận 6 doanh nghiệp lớn là Nhà sử dụng lao động (Best Employers) tốt nhất tại Singapore năm 2019. Đây là một phần của Chương trình Nhà sử dụng lao động tốt nhất toàn cầu của Kincentric, công nhận các doanh nghiệp, […]