Phát huy kết quả khảo sát thị trường Malaysia, Shopee có nhiều khuyến mãi từ nay đến Ngày Siêu mua sắm 9/9 Thông cáo báo chí

Phát huy kết quả khảo sát thị trường Malaysia, Shopee có nhiều khuyến mãi từ nay đến Ngày Siêu mua sắm 9/9

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 29 tháng 8 năm 2022 – Có tới 60% người tiêu dùng Malaysia đang tích cực hỗ trợ người bán hàng địa phương trước Ngày Merdeka (Ngày Độc lập của Malaysia – 31/8), với #ShopeeSapotLokal, tại buổi công bố trực tiếp về nghiên cứu thị trường lớn nhất của […]