7ECO Việt Nam – Niềm hy vọng mới về một hệ sinh thái nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững Thông cáo báo chí

7ECO Việt Nam – Niềm hy vọng mới về một hệ sinh thái nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 27 tháng 4 năm 2021 – Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu để phát triển và công nghệ hóa lĩnh vực chế biến nông sản. Là nhà phát triển hàng đầu trong quá trình […]