KAUST (Saudi Arabia) và LONGi ký Biên bản ghi nhớ để thúc đẩy đổi mới về năng lượng mặt trời Thông cáo báo chí

KAUST (Saudi Arabia) và LONGi ký Biên bản ghi nhớ để thúc đẩy đổi mới về năng lượng mặt trời

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (King Abdullah University of Science and Technology – KAUST) – một tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học, sau đại học hàng đầu chuyên phát triển và cải tiến các công nghệ mới và hiện có […]