Infineon (Đức) tham gia Sáng kiến ​​EEBus e.V., hỗ trợ tiêu chuẩn hóa cho các hệ thống quản lý năng lượng Thông cáo báo chí

Infineon (Đức) tham gia Sáng kiến ​​EEBus e.V., hỗ trợ tiêu chuẩn hóa cho các hệ thống quản lý năng lượng

MUNICH, ĐỨC – Media OutReach – Ngày 5 tháng 10 năm 2022 – Một cách quan trọng để giải quyết các xu hướng toàn cầu về tỷ lệ ngày càng tăng của các nguồn năng lượng tái tạo dễ bay hơi và quá trình điện khí hóa trong di chuyển ngày càng tăng là cải thiện khả […]