FishyHub Singapore mở đường cho thương mại điện tử cá cảnh, bể nuôi với nền tảng xã hội mới ra mắt Thông cáo báo chí

FishyHub Singapore mở đường cho thương mại điện tử cá cảnh, bể nuôi với nền tảng xã hội mới ra mắt

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 7 tháng 2 năm 2022 – Là thị trường tiên phong cho thương mại điện tử cá cảnh, bể nuôi (aquarium) ở Đông Nam Á, FishyHub tiến thêm một bước nữa, với nền tảng thương mại xã hội mới của mình. Là công ty đầu tiên trong khu vực kết hợp […]