Ông Justin Sun, người sáng lập TRON nhận định lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp blockchain Thông cáo báo chí

Ông Justin Sun, người sáng lập TRON nhận định lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp blockchain

GENEVA, THỤY SĨ – Media OutReach – Ngày 15 tháng 9 năm 2022 – Gần đây, ông Justin Sun, người sáng lập TRON, đã xuất bản một bài báo có tiêu đề The Future of the Blockchain Industry Is Undoubtedly Bright” (tạm dịch: “Tương lai của ngành công nghiệp Blockchain chắc chắn là tươi sáng” trên trang […]