Nhiều ngân hàng thương mại của Việt Nam được Refiniv trao Giải thưởng Giao dịch ngoại hối (FX) năm 2022 Thông cáo báo chí

Nhiều ngân hàng thương mại của Việt Nam được Refiniv trao Giải thưởng Giao dịch ngoại hối (FX) năm 2022

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 1 tháng 3 năm 2022 – Refinitiv, một công ty thành viên thuộc Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group -LSEG) vừa công bố những đơn vị chiến thắng Giải thưởng Giao dịch ngoại hối (FX) năm 2022 cho cộng đồng thương mại […]